จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.นครไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ [2019-08-02]

เอกสารดาวน์โหลด :

การประชุมกลุ่มย่อย “การบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่” 010862.jpg