จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดสำนักงานคุมประพฤติ [2019-08-02]

 

วันนี้ (2 สิงหาคม 2562) เวลา 13.30 นาฬิกา นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดดำเนินการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

เปิดสำนักงาน 1 เปิดสำนักงาน 2
เปิดสำนักงาน 3 เปิดสำนักงาน 4