จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด [2019-08-01]

คุมประพฤติ ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายภาคภูมิ โตโคกสูง พนักงานคุมประพฤติ พร้อมด้วย นางสาววรรณศิริ ทองเชื้อ พนักงานคุมประพฤติ (กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด) เป็นผู้ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้พ้นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เพื่อกำชับและแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในระหว่างการฟื้นฟูฯ อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ  ณ ห้องอบรมโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง (บังคับบำบัด) กองพลทหารราบที่ ๙ บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา...

                                      ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑ สิงหาคม ๒๕๖๒)