จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับ สภ.วิเชียรบุรี พัฒนาทำความสะอาด และ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันภัยไข้เลือดออก [2019-08-01]