จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 [2019-08-01]

             วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 และเพื่อให้สตรีไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” และตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท หน้าที่ และคุณค่าของตน ตามกระแสพระราชดำรัส 4 ประการ อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดค่านิยมในสังคม มีเจตคติยอมรับบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ องค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ องค์กรภาคีเครือข่ายร่วมการจัดงานสตรีและเยาวสตรีไทยทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำสตรี สื่อมวลชนทุกสาขา และประชาชนรวมจำนวน 1,500 คน ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี