จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ /ยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 2/62 กลุ่มที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ [2019-07-31]