จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


สนง.คป.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติและร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ณ สวนสาธารณะบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา [2019-07-30]

เอกสารดาวน์โหลด :

ร่วมพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ.jpg