จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก [2019-07-28]

คุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ (จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.) เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริเวณโดยรอบถนนเฉลิมพระเกียรติและในบริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๐๙ ถนนแม่กลอง หน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี.

                                             ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒)