จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [2019-07-25]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ 
โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตาม“โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” และ “โครงการออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีแนวนโยบายพัฒนาการให้บริการประชาชนโดยให้มีการจัดตั้ง “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข” เป็นหน่วยให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เข้าไปให้บริการในพื้นที่หมู่บ้านเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายให้การเดินทางมารับบริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 บ้านจำบอน ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้มีการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และแจกขนมวุ้นเย็นให้แก่ประชาชนทั่วไป

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - จังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ 25076202.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0284.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0319.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0344.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0351.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0370.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0384.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0413.jpg

อ.ยิ้ม วัดศรีดอนชัย_190725_0419.jpg