จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” [2019-07-26]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม
“โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง”

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” เนื่องในวโรกาสวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ความมีจิตอาสาเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ และเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนำบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมทำข้าวมันไก่ต้มเพื่อนำไปเลี้ยงอาหารเย็นให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิน้ำพุแห่งชีวิต ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ถือเป็นการทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 25076202.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0434.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0444.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0470.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0481.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0492.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0513.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0523.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0588.jpg

น้ำพุแห่งชีวิต_190725_0601.jpg