จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


กรมคุมประพฤติ เป็นผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]

         วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) เวลา 07.00 น. กรมคุมประพฤติ โดยนางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีพลเอกบัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีฯ ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กองทัพไทย 1 กองทัพไทย 2
กองทัพไทย 3 กองทัพไทย 4
กองทัพไทย 5