จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [2019-07-28]

          วันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 พร้อมกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์
ปฎิญาณฯ โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณ
ท้องสนามหลวง และศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร