จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขตอำเภอแม่สรวย [2019-07-26]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว
ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เขตอำเภอแม่สรวย

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอแม่สรวย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 ราย และจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ เรื่อง “การมองเห็นคุณค่าในตนเอง” (ต้นไม้ของฉัน , การมองเห็นคุณค่าตนเอง และความประทับใจของฉัน) สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ที่มีการจำแนกความเสี่ยงสูง จำนวน 3 ราย นอกจากนี้ยังได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญประโยชน์ทำงานบริการสังคม (ถอนวัชพืชและปลูกต้นไม้) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สรวย

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - รับรายงานตัวกลุ่มเขต มส 26076201.jpg

แม่สรวย_190726_0001.jpg

แม่สรวย_190726_0002.jpg

แม่สรวย_190726_0003.jpg

แม่สรวย_190726_0004.jpg

แม่สรวย_190726_0008.jpg

แม่สรวย_190726_0010.jpg

แม่สรวย_190726_0016.jpg

แม่สรวย_190726_0018.jpg