จำนวนผู้เข้าชม : 46

   


คุมประพฤติ ออกเยี่ยมเยือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี [2019-07-27]

คุมประพฤติ ออกเยี่ยมเยือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางสาวสุดฤทัย  ทองประเจียด พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุเชษฐ์  ม่วงอยู่ พนักงานคุมประพฤติ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ได้เดินทางออกไปเยี่ยมเยือนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในเขตจังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสอบถามปัญหาและแจ้งแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒)