จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 จัดอบรมความรู้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะพนักงานคุมประพฤติ เพิ่มขีดสมรรถนะและมาตราฐานก้าวสู่ “PROBATION 4.0” ครั้งที่ 2 /2562 [2019-07-27]

เอกสารดาวน์โหลด :

พี่สอนน้อง1.jpg