จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำเสนอข้อมูลการนำอุปกรณ์ EM มาใช้กับผู้กระทำผิด [2019-07-26]

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 4 ครั้งที่ 4/2562 เพื่อนำเสนอข้อมูลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด รวมทั้งแนะนำอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดีตามความเหมาะสม โดยมีนายสันทัด สุจริต อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น