จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ติดตาม ผู้ถูกคุมความประพฤติ ภายใต้โครงการกำลังใจ เพื่อลดและป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ในการก่ออาชญากรรมในชุมชน [2019-07-25]