จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เยี่ยม อ.ส.ค. เพื่อหาแนวทาง ในการขับเคลื่อนบ้านกึ่งวิถี ตามแนว วิถีพุทธ [2019-07-25]