จำนวนผู้เข้าชม : 56

   


คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศาลจังหวัดทองผาภูมิ [2019-07-23]

คุมประพฤติ ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศาลจังหวัดทองผาภูมิ

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยศาลจังหวัดทองผาภูมิ ซึ่งมี นายประหยัด แดงบรรจง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบ แลกเปลี่ยน ระดมความคิด ปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม,พัฒนาการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ วันนี้ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสัมมนาอาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี.

                                     ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒)