จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด โครงการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-07-23]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด
โครงการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิด “โครงการจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรสู่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรหรือเป็นการขยายผลตามโครงการตลาดประชารัฐ โดยมี นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ บริเวณตลาดประชารัฐสุขใจเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (ตลาดหน้าโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า) หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เอกสารดาวน์โหลด :

64605664_339740803641543_5565923821979959296_n.jpg

67058753_1263332330514145_249264603186331648_n.jpg

67165108_430616630864659_5154542615894425600_n.jpg

67170320_2415714128663538_1597789329453744128_n.jpg

67266700_2108468172779024_3321216949215559680_n.jpg

67342501_2108470992778742_607626306313519104_n.jpg

67580603_629675530851847_7304222091694309376_n.jpg

67766357_476376333174195_4510821073712840704_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 22076203.jpg