จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562 [2019-07-22]

อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
ระหว่างวันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 2562 อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย ได้ร่วมกิจกรรมดังนี้ ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา , ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน , ร่วมรณรงค์เรื่อง “งดเหล้าเข้าพรรษา” ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม , ร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา , ร่วมถวายป้ายไวนิลรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา , ร่วมถวายเชิงเทียนพรรษา , ร่วมสวดมนต์ทำพิธี , ร่วมใส่บาตรและทำบุญตามประเพณีไทย รวมถึงร่วมทำพิธีเข้าพรรษาตามประเพณีของชนเผ่าไทยภูเขา (ชนเผ่าลาหู่) โดยได้มีการประกอบอาหารเจและนำมารับประทานร่วมกัน ณ วัดใกล้บ้านของอาสาสมัครคุมประพฤติฯ นอกจากนี้อาสาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย ยังได้ร่วมลงนามปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ตาม www.stopdrink.com/sign อีกด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 11076201.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กิจกรรมอื่น 17076201.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.มส. 2562_190722_0001.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0005.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0013.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0023.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0041.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0046.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0062.jpg

กิจกรรมวันเข้าพรรษาของ อสค.วปป. 2562_190722_0064.jpg