จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-07-17]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าถอนการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็ทรอกนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามเวลาที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง และห้ามออกนอกบริเวณบ้านตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันถัดไป ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้าตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 และครบกำหนดถอนการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติจึงได้ถอดการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และกำชับให้ผู้ถูกคุมความประพฤติยังคงปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอย่างเคร่งครัด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

67163196_483157055563213_2028922196780384256_n.jpg

67269827_736591913439034_8530386558363107328_n.jpg

67472573_694786114316345_1835324029062348800_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กำไรข้อมืออิเล็กทรอกนิกส์ติดตามตัว EM 17076201.jpg