จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับตามคำสั่งของศาลแขวงเวียงป่าเป้า [2019-07-15]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 พนักงานคุมประพฤติได้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM : Electronic Monitoring) ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) จำนวน 1 ราย โดยศาลแขวงเวียงป่าเป้ามีคำสั่งให้ติดตั้งเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอกนิกส์ (EM) เพื่อจำกัดบริเวณตามเวลาที่ศาลกำหนดเป็นระยะเวลา ๑ เดือนนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง และห้ามออกนอกบริเวณที่ศาลมีคำสั่งตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๐๕.๐๐ น. ของวันถัดไป ซึ่งพนักงานคุมประพฤติได้ชี้แจงเงื่อนไขของการคุมความประพฤติและเงื่อนไขของการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) และวิธีการดูแลรักษาและการใช้งานสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติได้ทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตามกำหนด ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า

เอกสารดาวน์โหลด :

67018670_364552341106102_5947624665156419584_n.jpg

67111450_1308507575976035_1613484303889465344_n.jpg

67240106_323843471858143_5480448213238415360_n.jpg

67277476_1271554289670609_2971191030285598720_n.jpg

67403582_344701283114840_6236788341996519424_n.jpg

Template 40 ปีงานคุมประพฤติ (วปป) - กำไรข้อมืออิเล็กทรอกนิกส์ติดตามตัว EM 150762.jpg