จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี [2019-07-22]

คุมประพฤติ ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ดำเนินการติดอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตามคำสั่งศาลจังหวัดกาญจนบุรี ให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ ฐานความผิดขับรถโดยประมาทฯ ซึ่งศาลกำหนดเงื่อนไขห้ามใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (๙๐ กม./ชั่วโมง) เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน  วันนี้ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.

                                          ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)