จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติมุ่งพัฒนาศักยภาพงานธุรการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน [2019-07-19]

          วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานธุรการ รุ่นที่ 7 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/หลักเกณฑ์ และเทคนิคการปฏิบัติงานใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านธุรการ และงานด้านอื่นๆ อย่างมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีผู้ปฏิบัติงานธุรการสังกัดกรมคุมประพฤติ ทั้งในส่วนกลางและสำนักงานคุมประพฤติภาค 1-3 จำนวนกว่า 51 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมลักซอร์ จังหวัดนนทบุรี

          นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันงานธุรการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันองค์กรให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย และเป็นส่วนสำคัญในการช่วยปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายสนับสนุนองค์กร ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานธุรการจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ