จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


กรมคุมประพฤติร่วมการสัมมนาสาธารณะหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 [2019-07-19]

          วันนี้ (19 กรกฎาคม 2562) นางจินดา วัฒนวิกย์กรรม์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมการสัมมนาสาธารณะของหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดการสัมมนาสาธารณะฯ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฯ การเสวนาและการวิพากษ์ผลงานทางวิชาการ และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี