จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “ผลกระทบของการดื่มสุราและการรณรงค์ ลด ละ เลิก การดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา” [2019-07-18]

เอกสารดาวน์โหลด :

18 กค 62 รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์.jpg