จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมภาคและร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานคุมประพฤติภาค 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี [2019-07-18]