จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป. แพร่ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 [2019-07-18]