จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤตินครปฐม มอบเงินสงเคราะห์ของมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กรณีเสียชีวิต [2019-07-18]