จำนวนผู้เข้าชม : 234

   


ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนของผู้บังคับบัญชา [2019-07-16]

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 มิถุนายน 2562 โดยสามารถเข้าระบบได้  ที่นี่ 

http://203.113.100.106/evaluate/