จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2562 “เข้าพรรษางดดื่ม พักตับลดอุบัติเหตุ” [2019-07-15]