จำนวนผู้เข้าชม : 51

   


คุมประพฤติจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-07-15]

คุมประพฤติจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตน “งดเหล้าเข้าพรรษา” ทางออนไลน์  โดยร่วมลงนามได้ที่ http://www.stopdrink.com/sign/ หรือ สแกน QR-Code  และเชิญชมบอร์ดกิจกรรมเผยแพร่ พระคติธรรม โอวาทและคำขวัญวันงดดื่มสุรา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี (อาคารหลังใหม่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.                                         

                                                ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.(๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)