จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติรวมพลังจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา [2019-07-15]

          วันนี้ (15 กรกฎาคม 2562) นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนองค์กร หน่วยงาน และชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ   ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพัฒนาคูคลองบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ค. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเน้นสัมพันธ์ภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัด ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง และยังเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาวะในกิจกรรมเชิงพุทธ ด้วยแนวทาง 5ส ประกอบกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ซึ่งเป็นแผนหนึ่งในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการด้วย