จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2562 [2019-07-14]

 

กรมคุมประพฤติร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 2562

         วันนี้ (  14 กรกฎาคม 2562 ) นางสาวพวงแก้ว​ เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมผู้บริหารกรมคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1315 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี กรุงเทพ​มหานคร​ ในส่วนของกรมคุมประพฤติมีสำนักงานที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE และจัดนิทรรศการผลงาน จำนวน 16 แห่งได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจังหวัดตาก  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี