จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ [2019-07-14]

คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

          กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางปฐมา เอียดบัว รองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุดม เจียมจงวัฒนา ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่งมี นางนีรนุช  นุชนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นวิทยากร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่ม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ คน ประกอบด้วยผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน ๔๐ คน ,อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จำนวน ๗ คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ จำนวน ๕ คน ห้องประชุมเทศบาลตำบลลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา.

                                                 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)