จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม [2019-07-12]

ผอ.คุมประพฤติ/ยุติธรรมจังหวัด เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองและอำเภอศรีสวัสดิ์ พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง,องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา,เทศบาลตำบลเอราวัณ,องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเป็ด,องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่แฉลบ,องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวนและองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระบุง พร้อมทั้งมอบป้ายประชาสัมพันธ์งานยุติธรรม ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ ดังกล่าวตามลำดับ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบหากไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถติดต่อศูนย์ยุติธรรมชุมชนในที่ทำการเทศบาล/อบต.ใกล้บ้านหรือสายด่วนยุติธรรม (ฟรี) 111 กด77 หรือปรึกษายุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-510342  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา.

                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)