จำนวนผู้เข้าชม : 53

   


คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ [2019-07-12]

คุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

     กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ฯ  ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ วันรพีจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นางผิวพรรณ ลิ้มสินโสภณ ผู้อำนวยการศาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานศาล,อัยการ,ตำรวจ,ทนายความ,เรือนจำ,คุมประพฤติ,บังคับคดีและสถานพินิจฯ แบ่งเป็น ๘ สี สนองนโยบายของรัฐบาลด้านกีฬาในการส่งเสริมการออกกำลังกาย สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมทีมสีฟ้า ในกิจกรรมดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเปตอง ศาลจังหวัดกาญจนบุรี (บริเวณด้านหน้าอาคารชุดพักอาศัย หลังอาคารศาล).

                                        ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)