จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์และยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2562 [2019-07-12]