จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อ.สังคม [2019-07-12]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสังคม ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอสังคมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มเพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ  จำนวน 43 ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสังคม(วัดลุ่ม)อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย