จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


คป.หนองคายออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมฯเขตพื้นที่อ.โพธิ์ตาก [2019-07-12]

 

        กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย   วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวนุสรา ผาตะนนท์ พนักงานคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติและนำผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ตาก ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ จำนวน 14 ราย  ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอโพธิ์ตาก(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านศรีสุข)            อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย