จำนวนผู้เข้าชม : 145

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร [2019-07-12]

          วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562)  นางนงเยาว์ เขียวสะอาด ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสืบเสาะและพินิจ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 2 รูป ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 10 เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร