จำนวนผู้เข้าชม : 31

   


คป.หนองคายอบรมปฐมนิเทศผฟฟ [2019-07-12]

 

         กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นางสาวอัมพรรณ สงคราม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการร่วมกับร.ต.อ.องอาจ อันตะยา อาสาสมัครคุมประพฤติเขตพื้นที่อำเภอเมือง อบรม  ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ชี้แจงเงื่อนไขการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการประพฤติปฏิบัติตนในระหว่างเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบ   ไม่ควบคุมตัวโปรแกรมจิตสังคมบำบัดที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เป็นเวลา ๑๒๐ วัน  เพื่อไม่ให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก จำนวน ๑๒ ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย ชั้น ๒