จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร IDP [2019-07-12]