จำนวนผู้เข้าชม : 69

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร IDP [2019-07-12]