จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจิตใจ รณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ [2019-07-12]