จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี รับรายงานกลุ่ม จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เสริมสร้างจิตใจ รณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ [2019-07-12]