จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2019-07-11]