จำนวนผู้เข้าชม : 26

   


สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๙ จัดกิจกรรมกระตุ้นจิตสำนึกเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด [2019-07-11]