จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤตินครปฐม ประชุมร่วมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน เพื่อจัดทำแผนโครงการการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ประจำปีงบ 2563 [2019-07-11]