จำนวนผู้เข้าชม : 9

   


สคป.แพร่ ร่วมสัมมนาตามโครงการจัดทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงาน ตามเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง [2019-07-11]