จำนวนผู้เข้าชม : 29

   


คป.หนองคายจัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายจราจรสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ [2019-07-11]

 

กรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย    วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางอำไพ ชนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยและความรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ) เข้าร่วมจำนวน ๕๔ คน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองคาย,เจ้าหน้าที่อาวุโสบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดหนองคายและสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย